Aandachtspunten en formulieren

Links checken MB

Hier vindt u een overzicht van een aantal bijzondere aandachtspunten met betrekking tot uw indiensttreding. In enkele gevallen betreft dit algemene informatie die u via externe websites kunt opvragen of aanvragen. In andere gevallen echter vragen wij u om een aantal gegevens in te vullen via speciaal daarvoor bestemde formulieren.

Wij willen u hier alvast kort informeren over waar u deze informatie kunt vinden. Tevens willen wij u alvast in de gelegenheid stellen om de formulieren die u nodig hebt te downloaden. 

BIG-registratie

Voor zover het beroep dat u binnen het MUMC+ gaat uitoefenen valt onder de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), bent u op het moment van uw indiensttreding geregistreerd in het BIG register.

Vaccinaties

De Raad van Bestuur heeft een infectiepreventieregeling Hepatitis-B en Mantoux vastgesteld. Die regeling geldt voor alle azM-medewerkers. Op het moment dat u bij het azM in dienst komt, moet u beschikken over de vereiste vaccinaties. Meer informatie over het vaccinatiebeleid zoals dat in het MUMC+ geldt, vindt u bij de formulieren - klik onder "Diverse formulieren op "Registratieformulier Sociaal Beleid infectieziekten azM-medewerkers" "meer informatie".

Buitenlandse bankrekening

Indien u een buitenlandse bankrekening heeft, is het belangrijk dat u bij indiensttreding uw IBAN-nummer opgeeft; dit in verband met het op een tijdige en correcte wijze van overmaken van uw salaris.

Meer informatie

Alle informatie die wij u hier aanbieden is bedoeld om u op weg te helpen op het moment dat u bij het MUMC+ in dienst treedt. Uitgebreidere informatie over regels en faciliteiten die het  MUMC+ kent vindt u elders op deze site.  Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht bij de servicedesk van het Servicecentrum Personeel & Organisatie. Wij helpen u dan graag verder. U vindt de servicedesk in het Servicepunt Medewerkers op niveau 0, nabij de ingang van het personeelsrestaurant.