Aandachtspunten indiensttreding

Hier vind je een overzicht van een aantal bijzondere aandachtspunten met betrekking tot uw indiensttreding. In enkele gevallen betreft dit algemene informatie die je via externe websites kunt opvragen of aanvragen. In andere gevallen echter vragen wij je om een aantal gegevens in te vullen via speciaal daarvoor bestemde formulieren.

BIG-registratie
Voor zover het beroep dat jij binnen het MUMC+ gaat uitoefenen valt onder de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), ben je op het moment van jouw indiensttreding geregistreerd in het BIG register.

Vaccinaties
De Raad van Bestuur heeft een infectiepreventieregeling Hepatitis-B en Mantoux vastgesteld. Die regeling geldt voor alle medewerkers. Op het moment dat je bij het MUMC+ in dienst komt, moet je beschikken over de vereiste vaccinaties. Meer informatie vind je op intranet.

Buitenlandse bankrekening
Indien je een buitenlandse bankrekening hebt, is het belangrijk dat je bij indiensttreding jouw IBAN-nummer opgeeft; dit in verband met het op een tijdige en correcte wijze van overmaken van jouw salaris.

Meer informatie
Alle informatie is bedoeld om je op weg te helpen op het moment dat je bij het MUMC+ in dienst treedt. Uitgebreidere informatie over regels en faciliteiten die het  MUMC+ kent vind je elders op deze site.  Daarnaast kun je voor meer informatie terecht bij de servicedesk van het Servicecentrum Personeel & Organisatie. Wij helpen je graag verder. Je vindt de servicedesk in het Servicepunt Medewerkers op niveau 0, nabij de ingang van het personeelsrestaurant.

Sluit de enquête