Nieuwe medewerker MUMC+

Aandachtspunten indiensttreding

Hier vind je een overzicht van een aantal bijzondere aandachtspunten met betrekking tot jouw indiensttreding. In enkele gevallen betreft dit algemene informatie die je via externe websites kunt opvragen of aanvragen. In andere gevallen echter vragen wij jou om een aantal gegevens in te vullen via speciaal daarvoor bestemde formulieren.

BIG-registratie
Voor zover het beroep dat je binnen het MUMC+ gaat uitoefenen valt onder de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), ben je op het moment van jouw indiensttreding geregistreerd in het BIG register.

Vaccinaties
De Raad van Bestuur heeft een infectiepreventieregeling Hepatitis-B en Mantoux vastgesteld. Die regeling geldt voor alle MUMC+-medewerkers. Op het moment dat je bij het MUMC+ in dienst komt, moet je beschikken over de vereiste vaccinaties.

Meer informatie
Alle informatie die wij je hier aanbieden is bedoeld om je op weg te helpen op het moment dat je bij het MUMC+ in dienst treedt. Voor meer informatie kun je terecht bij de servicedesk van het Servicecentrum Personeel & Organisatie. Wij helpen je dan graag verder. Je vindt de servicedesk in het Servicepunt Medewerkers op niveau 0, nabij de ingang van het personeelsrestaurant.