Maandag 9 april

Ontmoet elkaar bij Longpunt Maastricht

Fysio – ergo – logopedie: zorg onder één dak!
Een beter resultaat door samenwerking van fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist

Locatie Maastricht-Oost: Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4, 6224 GK Maastricht. Zaal open vanaf 13.15 uur