7 augustus 2017

Nieuwbouw genomineerd voor Victor de Stuersprijs

Stemmen op nieuwbouw aan de Verheylaan

De uitbreiding van het hoofdgebouw aan de Verheylaan is door de gemeente Maastricht op de short-list van de Publieksprijs voor de Victor de Stuersprijs geplaatst. Het staat tevens op de nominatie voor de vakjuryprijs. De prijs is bestemd voor een architect, opdrachtgever of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt bij de instandhouding van het cultureel erfgoed of bij de bevordering van de stedenbouwkundige of architectonische kwaliteit in de gemeente Maastricht.

De prijs is vernoemd naar Victor de Stuers, die in 1843 in Maastricht werd geboren. Hij wordt in Nederland geëerd als de grondlegger van de monumentenzorg. Hij was niet alleen pleitbezorger van het cultureel erfgoed, maar hij ijverde als Rijksadviseur ook voor hoogwaardige eigentijdse architectuur bij nieuwbouwprojecten waarbij de Rijksoverheid was betrokken.

Tot 25 augustus 2017 kan er via de site van de gemeente gestemd worden op één van de negen genomineerde projecten: https://www.gemeentemaastricht.nl/victor-de-stuersprijs/