8 juli 2016

Roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg

Jaarlijkse toetsing mammazorg door borstkankervereniging

Uit handen van het lid van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) mevrouw Thea Thuijls ontving het borstkankerteam van het Maastricht UMC+ op donderdag 7 juli het roze lintje 2016. Met de uitreiking geeft de vereniging aan dat de borstkankerzorg in het Maastricht UMC+ voldoet aan de eisen die de patiënten er aan stellen.

Mw. Thea Thuijls overhandigt het roze lintje aan prof. dr. Vivianne Tjan-HeijnenMw. Thea Thuijls overhandigt het roze lintje aan prof. dr. Vivianne Tjan-HeijnenIeder jaar bepaalt de Borstkankervereniging  met behulp van de Monitor Borstkankerzorg welke ziekenhuizen in aanmerking komen voor een roze lintje. Aan de hand van een veertiental criteria wordt een score toegekend aan het gehele traject van zorg. Zo wordt bijvoorbeeld de hoeveelheid behandelingen beoordeeld, het succes van de behandelingen, maar daarnaast ook de begeleiding en de nazorg. Belangrijk onderdeel van de evaluatie is tevens de ervaring van patiënten zelf. Alles samengenomen is de conclusie van de BVN dat de voorzieningen, behandeling en begeleiding van borstkankerzorg in het Maastricht UMC+ ruimschoots voldoen aan de gestelde normen.

Goed op orde
Ziekenhuizen ontvangen het roze lintje voor goede en patiëntgerichte zorg. Thuijls feliciteerde bij de uitreiking het Maastricht UMC+ van harte met het behalen van het certificaat. Zij geeft aan dat de BVN het afgelopen jaar de criteria voor het roze lintje wederom heeft aangescherpt. Ook aan de nieuwe norm voldoet de mammapoli ruimschoots. Het hoofd van het Maastrichtse borstkankerteam prof. dr. Vivianne Tjan-Heijnen is blij met de onderscheiding: “Ons mammateam doet er alles aan om de beste zorg te leveren. Dan is het mooi als we van de patiënten daar ook erkenning voor krijgen. Per slot van rekening zijn zij het waar wij het allemaal voor doen.”

Afgelopen week kreeg de borstkankerzorg van het Maastricht UMC+ uit vergelijkend onderzoek van de zorgverzekeraar CZ ook het predicaat “Beste Zorg”.

Meer informatie over het roze lintje en de monitor: https://borstkanker.nl/nl

Meer informatie over de borstkankerzorg in het Maastricht UMC+:  http://oncologie.mumc.nl/kankersoorten/borstkanker/borstkanker