6 maart 2017

SEH tijdelijk ontruimd na brandincident

Door een brandincident is de SEH van het Maastricht UMC+ vanmorgen tijdelijk ontruimd geweest. Er brak brand uit op één van de behandelkamers. De aanwezige patiënt en behandelaars konden op tijd de ruimte verlaten en elders de behandeling voortzetten. Andere medewerkers wisten al snel de vlammen te doven. De brandweer kon volstaan met het rookvrij maken van de ruimtes en controleren of er geen schadelijke gassen aanwezig waren.

De SEH is kort ontruimd geweest. Patiënten die op dat moment behandeld werden, zijn verplaatst naar de Acute Opname Afdeling waar de behandeling gewoon door kon gaan. Mensen in de wachtkamer werden opgevangen in het bedrijfsrestaurant.

Inmiddels is een groot gedeelte van de SEH weer operationeel.