Belgische medewerkers

Als u als azM-medewerker in België woont, dan moet u rekening houden met het feit dat er in België een aantal bijzondere regels gelden, onder meer met betrekking tot uw belastingen, uw ziektekostenverzekering en werkloosheid.

Belastingen

Sinds kort geldt de afspraak dat degene die in België woont en inkomen uit Nederland geniet, te maken krijgt met twee landen die belasting kunnen heffen over het inkomen.

Om te voorkomen dat medewerkers dubbel belasting moeten betalen hebben Nederland en België onderling de afspraak gemaakt dat een medewerker die in België woont en die in Nederland werkt, in Nederland inkomstenbelasting betaald. De belastingdienst beschouwt hem als een buitenlandse belastingplichtige. Tegelijk moet hij ook in België aangifte doen maar bij de berekening van de belasting die in België moet worden betaald, wordt dan een aftrek verleend.

Wie als Belgische grensarbeider in Nederland in loondienst werkt wordt dus als buitenlands belastingplichtige beschouwd en moet in Nederland zijn inkomstenbelasting betalen. De ‘buitenlands belastingplichtige’ heeft de mogelijkheid jaarlijks gebruik te maken van het zogenaamde ‘keuzerecht’. Dit recht houdt in dat een buitenlandse belastingplichtige (met inbegrip van zijn partner) de mogelijkheid heeft helemaal onder de Nederlandse belastingregels te vallen. Op dat moment wordt niet alleen het inkomen dat in Nederland is verdiend als grondslag genomen, maar het totale inkomen. Gebruik maken van het keuzerecht kan voor sommigen aantrekkelijk zijn omdat in Nederland bijvoorbeeld andere aftrekposten gelden dan in België. Dat betekent dus ook dat het wel of niet gebruik maken van het keuzerecht een persoonlijke keuze van iemand is en volledig afhankelijk van zijn persoonlijke situatie.

Ziektekostenverzekering.

AzM medewerkers die in België wonen zijn verplicht zich voor wat betreft hun ziektekostenverzekering aan te sluiten bij de Nederlandse basisverzekering. De Nederlandse basisverzekering kent daarbij drie polis-vormen: een restitutiepolis, een combinatiepolis en een naturapolis. Bij een restitutiepolis declareert u de gemaakte kosten achteraf bij uw zieketekostenverzekering, of de kosten worden rechtstreeks vanuit de zorgaanbieder bij uw zietekostenverzekering gedeclareerd. Bij een naturapolis heeft de ziektekostenverzekering vooraf vaste contractafspraken gemaakt met bepaalde zorgaanbieders.

De ziektekostenverzekering die u in Nederland moet afsluiten geeft u in beginsel recht op een vergoeding van uw ziektekosten in zowel Nederland als in uw woonland. Wel is het verstandig om bij het afsluiten van uw Nederlandse ziektekostenverzekering goed op de voorwaarden te letten. Zeker omdat u in het buitenland woont, is een restitutiepolis voor u in de regel de beste keuze omdat u daarmee in uw woonland bij alle zorgaanbieders terecht kunt. Vraag wel van tevoren na welke kosten de zorgverzekeraar precies vergoedt. Meestal is dat maximaal het Nederlandse tarief. Een aanvullende verzekering (in Nederland of België) kan dan handig zijn.

Mutualiteit en hospitalisatieverzekering

Om een beroep te kunnen doen op de gezondheidszorg in België is het voor Belgische grensarbeiders verstandig om zich eveneens aansluiten bij een Mutualiteit, hetzij als lid, hetzij ten behoeve van eventuele aanvullende verzekeringen.  Dat geldt zeker voor degenen die aangesloten zijn bij een ziektekostenverzekeraar die werkt op basis van een natura-polis.  

Dat betekent niet dat u 'dubbel betaalt' voor uw ziektekostenverzekering. Het geld dat u aan de Mutualiteit betaalt is, wanneer u over een goede Nederlandse ziektekostenverzekering beschikt, veelal enkel het lidgeld. Op die manier is de Mutualiteit in staat om de ziektekosten die u in België maakt rechtstreeks te verrekenen met uw Nederlandse verzekering. Daarnaast kunt u gebruik maken van de (aanvullende) diensten of verzekeringen die de Mutualiteit biedt. Ook voorkomt u met behulp van het lidgeld dat u met een intredekeuring te maken krijgt op het moment dat u niet langer meer in Nederland werkt. 

Een belangrijk verschil tussen het Nederlandse en het Belgische zorgstelsel is het feit dat het Belgische zorgstelsel een eigen bijdrage vraagt van patiënten (het zogenaamde ‘remgeld’). Deze eigen bijdrage kan zeker in geval van een ziekenhuisopname hoog oplopen, en om die reden hebben veel Belgen een hospitalisatieverzekering afgesloten. De Nederlandse basisverzekering dekt deze kosten namelijk niet. Daarnaast zult u zich, wanneer u niet langer in Nederland werkt, opnieuw in België tegen ziektekosten moeten verzekeren. Hebt u op dat moment geen hospitalisatieverzekering dan geldt een intrede-wachttijd die soms tot enkele jaren kan oplopen.

Werkloosheid / werkloosheidsuitkering

Wanneer u gedeeltelijk voor meer dan 5 uur per week werkloos wordt en u voldoet aan de daarvoor geldende criteria, dan komt u in aanmerking voor een Nederlandse WW-uitkering. Is er echter sprake van een volledige werkloosheid, dan kunt u aanspraak maken op een Belgische werkloosheidsuitkering. U moet zich daarvoor in België als werkzoekende laten inschrijven bij de voor uw woonplaats bevoegde subregionale tewerkstellingsdienst (VDAB, FOREM).