EU medewerkers

Binnen de EU geldt het recht dat iedere onderdaan van een EU lidstaat vrij binnen de gehele EU mag werken (betaald of onbetaald), onder dezelfde voorwaarden als de burgers van de lidstaat waar zij gaan werken. Dat betekent dat medewerkers die afkomstig zijn uit bijvoorbeeld Spanje of Engeland vrij binnen Nederland mogen werken.

Medewerkers afkomstig uit één van de EU-lidstaten hoeven dus niet te beschikken over geldige verblijfsdocumenten, en de werkgever hoeft voor hen ook geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Wel moeten zij beschikken over geldige identiteitsbewijzen. Let op: inwoners van Roemenië en Bulgarije hebben geen inreis-/verblijfsvisum meer nodig, maar wel een tewerkstellingsvergunning.

Registratie

Bent u afkomstig uit een van de EU-lidstaten dan wordt van u verwacht dat u zich laat inschijven bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Die inschrijving is verplicht wanneer u:

  • afkomstig bent uit België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland
  • langer dan drie maanden in Nederland verblijft of wilt verblijven
  • u in Nederland verblijft vanwege werk of studie

Bij de registratie wordt het doel van uw verblijf geregistreerd. Wanneer u zich laat inschrijven moet u het doel van uw verblijf via documenten kunnen aantonen. Van de IND krijgt u vervolgens een verklaring van inschrijving (sticker in uw paspoort) en met die verklaring kunt u makkelijker aantonen dat u rechtmatig in Nederland verblijft. De inschrijving bij de IND is gratis. Inschrijven bij de IND kan echter pas nadat u zich eerst bij uw eigen gemeente hebt laten inschrijven in de Gemeentelijke Basisadminstratie (GBA).

Is er sprake van een verlijf van korter dan drie maanden dan is een inschrijving bij de IND niet nodig.

De registratieplicht is nog niet van toepassing op medewerkers met de Bulgaarse of Roemeense nationaliteit.

Wel moet u, wanneer u als buitenlandse medewerker in het kader van uw beroepsuitoefening in Nederland werkzaam wilt zijn in de patiëntenzorg, BIG-geregistreerd zijn.