Lotte Vermeulen - Maatschappelijk werk

Mijn naam is Lotte Vermeulen, derdejaars student maatschappelijk werk en dienstverlening aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Van februari 2017 t/m januari 2018 (32 uur per week) heb ik de kans gekregen om in het Maastricht UMC+ op de afdeling medisch maatschappelijk werk een mooie en leerzame ervaring op te doen. 

Medisch maatschappelijk werk biedt mensen ondersteuning, begeleiding en kan adviseren bij psychosociale en praktische problemen die samenhangen met ziekte, behandeling en ziekenhuisopname. De werkzaamheden die daarbij horen zijn intakegesprekken voeren met patiënten, begeleidingsgesprekken, rapporteren, voorlichting geven, ect.                                                                          

Methodieken die ik op school heb geleerd sluiten aan in de praktijk. Je wordt als stagiaire opgenomen in het team en wordt gewezen op je verantwoordelijkheden. Ik werd met warmen handen ontvangen. Dit gaf mij extra motivatie om ervoor te gaan. Mijn stagebegeleider zegt altijd “je kan geen fouten maken, je leert er alleen maar van”. 

Ik heb binnen het MUMC+ verschillende kansen gekregen: ik mocht een dag meelopen met de verpleging, heb een rondleiding in het Ronald Mac Donald huis gehad, ik heb een dagdeel bij de klachtenfunctionaris meegelopen, ik mocht meelopen bij de Dienst Geestelijke Verzorging. Ik heb de luxe dat ik bij alle collega’s van het medisch maatschappelijk werk mag meelopen en alle afdelingen mag leren kennen. Zo heb ik de kans gekregen mijn kennis en ervaring te verbreden.  

In het begin van de stage heb ik veel meegekeken tijdens MDO (Multi disciplinaire overleggen), vergaderingen, intakegesprekken en begeleidingsgesprekken. Nadat ik een duidelijk beeld had van het werk mocht ik de gesprekken voeren onder begeleiding van een collega, zodat ze konden zien hoe ik dit deed. Naderhand mocht ik mijn eigen caseload opbouwen en ben ik zelfstandig aan de slag gegaan. Met de juiste begeleiding natuurlijk!

Sluit de enquête