Werken bij

Mijn eerste werkdag

Als nieuwe medewerker heten wij u van harte welkom in het Maastricht UMC+. Om u er voor te zorgen dat uw eerste dag prima verloopt, hebben wij hier alvast een aantal punten voor u op een rijtje gezet.

Wij vinden het belangrijk dat u als nieuwe medewerker goed wegwijs gemaakt wordt in het Maastricht UMC+. Daarom starten wij met een introductiebijeenkomst die bedoeld  is voor al diegenen die samen met u op die dag in dienst treden.

Ruim voor uw eerste werkdag wordt u geïnformeerd over de locatie waar de  introductiebijeenkomst zal plaatsvinden. Op uw eerste werkdag wordt u daar om 08.15 uur verwacht, omdat tijdens de introductiebijeenkomst ook uw smartcard gemaakt wordt. 

Smartcard en dienstkleding

In de loop van de introductiedag zal uw smardcard gemaakt worden.  Daarvoor hebt u uw personeelsnummer nodig. Zorg er voor dat u op deze dag ook uw personeelsnummer bij de hand hebt. Wanneer u voor uw werk in het azM dienstkleding moet gaan dragen dan wordt dat ook geregeld op de introductiedag.

Parkeren

Wanneer u met de auto komt, dan wordt u tijdens de introductiebijeenkomst voor de eerste dag een uitrijkaart uitgereikt. Na de eerste dag betaalt u het normale parkeertarief voor medewerkers van 0,75 eurocent per dag. U kunt dan gebruik maken van alle medewerkerparkeerplaatsen.

BIG-registratie

Wanneer u een functie gaat uitoefenen die valt onder de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) dan wijzen wij u er op dat u op het moment van uw indiensttreding ook geregistreerd bent in het BIG register.

Vaccinaties

Op het moment dat u bij het Maastricht UMC+  in dienst komt is het belangrijk dat gecheckt is of u nog aa nbepaalde vaccinatievoorschriften moet voldoen. Wanneer blijkt dat u nog bepaalde vaccinaties nodig heeft dan kunt u zich hiervoor melden bij  'Ease, Travel & Healthsupport', (Verheylaan 10, niveau 1 / vanaf het parkeerdek volgt u de glazen loopbrug. Halverwege kunt u rehtsaf slaan naar Verheylaan 10). 

Buitenlandse bankrekening

Indien u een buitenlandse bankrekening heeft, is het belangrijk dat u bij indiensttreding uw IBAN-nummer opgeeft; dit in verband met het op een tijdige en correcte wijze van overmaken van uw salaris.

Verklaring omtrent gedrag

Het azM heeft het veiligheidsbewustzijn hoog in het vaandel. Tegen deze achtergrond past een goede selectie vooraf van alle personen (medewerkers, uitzendkrachten, etc.) die binnen het azM komen werken. Om deze reden wordt een VOG gevraagd aan een aspirant medewerker wanneer het gaat om (een tijdelijke aanstelling vooruitlopend op) een vast dienstverband, wanneer het om een tijdelijke aanstelling gaat van langer dan een jaar of indien het management voor een functie nodig acht bij een aanstelling korter dan een jaar.

Aan overige medewerkers of personen die binnen het azM te werk worden gesteld zoals stagiaires, toegelatenen, vakantiekrachten  wordt gevraagd een zogenaamde “eigen verklaring” te tekenen. Met het ondertekenen van de “eigen verklaring” wordt verklaard dat men op de hoogte is van de spelregels van het azM en dat men zich aan deze regels conformeert. 

Meer informatie

Alle informatie die wij u hier aanbieden is bedoeld om u op weg te helpen op het moment dat u bij het Maastricht UMC+ in dienst treedt. Uitgebreidere informatie over onze regels en faciliteiten vindt u elders op deze site.  Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht bij de Servicedesk Personeel & Organisatie. Zij helpen u dan graag verder. U vindt de Servicedesk in de centrale hal van ons ziekenhuis.