Niet EU / EER medewerkers

Elke medewerker die afkomstig is van buiten de EU of de EER moet, om in Nederland - betaald of onbetaald - te kunnen werken, beschikken over geldige verblijfsdocumenten (visum, MVV, verblijfsvergunning).

Een buitenlandse medewerker die afkomstig is uit een niet EU of EER land moet ook kunnen aantonen op welke wijze hij in Nederland in zijn levensonderhoud voorziet  Daarnaast moet de werkgever voor deze medewerker beschikken over een tewerkstellingsvergunning.

Een tewerkstellingsvergunning is niet nodig als de medewerker een verblijfsdocument heeft (bijvoorbeeld een verblijfsvergunning) waaruit blijkt dat hij toestemming heeft om in Nederland te mogen werken (“arbeid is vrij toegestaan”).

Medewerkers die afkomstig zijn uit een land dat niet tot de EU of de EER behoort en die een verblijfsvergunning hebben die is afgegeven in België of Duitsland en die daar ook wonen, hebben geen MVV nodig. Zij kunnen als grensarbeider hier werken. Wel moet de werkgever voor hen over een tewerkstellingsvergunning beschikken.

De aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning moet door de werkgever worden ingediend het CWI / bureau juridische zaken, postbus 883 te 2700 AW Zoetermeer.