Smartcard en personeelsnummer

Op je eerste werkdag ontvang je van het stafdirectoraat Personeel & Organisatie een personeelsnummer. Met dit nummer krijg je bij het facilitair meldpunt (nivo 0) een smartcard. De smartcard is feitelijk je identiteitsbewijs binnen het Maastricht UMC+. Met de smartcard kun je je binnen het MUMC+ legitimeren. Je bent verplicht om de smartcard altijd zichtbaar te dragen. Daarnaast geeft de smartcard toegang tot verschillende ruimtes in huis, kun je het toegangshek van de fietsenstalling openen en heb je toegang tot de aan jou toegewezen medewerkersparkeerplaats. Ook kun je met de smartcard betalen in het personeelsrestaurant.


De smartcard blijft eigendom van het MUMC+ en moet bij ontslag worden ingeleverd. Wanneer je dit niet doet of als je de smartcard verliest, wordt de waarde ervan in rekening gebracht. Bij iedere medewerker die met ontslag gaat wordt automatisch een bedrag van € 25,-- ingehouden als borg voor het inleveren van de smartcard. Deze inhouding zal plaatsvinden bij de eindafrekening c.q. laatste salarisstrook. De inhouding van € 25,-- zal bij inlevering van de smartcard bij het Servicebureau van het Facilitair Bedrijf contant worden terugbetaald.
Voor personen die geen bezoldigd medewerker van het MUMC+ zijn maar wel een smartcard hebben, te weten: toegelatenen, vrijwilligers en onbetaalde stagiaires, geldt een andere procedure. Zij zullen bij uitreiking van de smartcard een borg betalen van €25,-- die achteraf bij inlevering van de smartcard weer contant zal worden terugbetaald.

NB: Over het algemeen geldt, dat er bij indiensttreding geen borg voor de smartcard is betaald. Wel is er in een aantal gevallen bij externe medewerkers een borg gevraagd. Indien deze medewerker kan aantonen dat er een borg betaald is zal deze bij uitdiensttreding worden terugbetaald.

Kijk hier voor informatie voor nieuwe medewerkers 
Sluit de enquête