Sociale verzekeringen

De hoofdregel is dat een buitenlandse werknemer, dus ook een grensarbeider, verzekerd is voor de sociale verzekeringen in het land waarin hij werkt. 

Dat betekent dat u als grensarbeider in Nederland verzekerd bent voor uw sociale verzekeringen (b.v. uw ziektekostenverzekering). U betaalt via uw salaris hier ook de premies voor. Ook bent u als azM-medewerker aangesloten bij het pensioenfonds ABP en betaalt u hier uw pensioenpremie.  Dat betekent ook dat u, als u aan alle voorwaarden voldoet, voor een Nederlandse uitkering of vergoeding in aanmerking kunt komen.

Meer informatie hierover kunt u vinden via www.svb.nl/internet/nl/internationaal/bdz (u woont in Duitsland), of www.svb.nl/internet/nl/internationaal/bbz (u woont in België)