Vacatures

Voorzitter Cliëntenraad

Deze vacature
Geplaatst op
15 juni 2017
Reageren tot
29 juni 2017
Afdeling
Cliëntenraad
Contractduur
4 jaar
Vacaturenummer
v17.0200
Interesse?
Solliciteren

Over deze afdeling

De Cliëntenraad is in september 2014 geïnstalleerd door de Raad van Bestuur en is een van de officiële medezeggenschapsorganen van het ziekenhuis. Voorheen was de medezeggenschap landelijk geregeld via de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ).
De medezeggenschap is wettelijk geregeld via de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). In deze wet staat waarover de raad adviseert. Behalve de punten in de wet mag de Cliëntenraad adviseren over àlle aangelegenheden betreffende de zorg die het Maastricht UMC+ biedt en die voor cliënten van belang zijn, gevraagd èn ongevraagd. Daarnaast kan de Cliëntenraad ook zelf met voorstellen komen om de zorg te verbeteren.

De Cliëntenraad is een zelfstandig functionerende raad die de gemeenschappelijke belangen van de 'cliënten' van het Maastricht UMC+ behartigt. Met cliënten worden zowel (toekomstige) patiënten bedoeld als hun familie en bezoekers. De Cliëntenraad denkt actief mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn en overlegt hierover met de Raad van Bestuur, de officiële gesprekspartner.
De raad sluit aan bij de missie zoals beschreven door de Raad van Bestuur: 'Verlening van de best mogelijke zorg en verbetering van de gezondheid in de regio door integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs'. Alles waarin hier 'de cliënt' wordt geraakt, is het werkterrein van de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad hanteert zelf de volgende missie: ‘De Cliëntenraad van het Maastricht UMC+ ziet erop toe dat patiënten, die zich aan het ziekenhuis toevertrouwen, optimaal gehoord, geïnformeerd, behandeld en bejegend worden.
De Cliëntenraad bestaat uit 9 leden die elk persoonlijk betrokken zijn bij het Maastricht UMC+, hetzij als patiënt, familielid, mantelzorger en/of lid van een patiëntenvereniging. Evenals de cliënten van het ziekenhuis hebben zij een verschillende achtergrond waardoor zij de onderwerpen van diverse kanten kunnen belichten.

Functieomschrijving

Als voorzitter van de Cliëntenraad adviseert u de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ vanuit patiënten perspectief. U treedt op als vertegenwoordiger van de Cliëntenraad, geeft advies op het gebied van medezeggenschap en strategische beleidsvraagstukken met betrekking tot patiëntenzorg. U zit de vergaderingen voor van de Cliëntenraad en u organiseert collegiale besluitvorming. De raad levert in het bijzonder een bijdrage aan de bewaking en de bevordering van de kwaliteitsaspecten die een directe relevantie hebben voor de beleving en het welbevinden van de patiënten.

Functievereisten

Algemene eisen leden Cliëntenraad
Leden van de Cliëntenraad moeten directe ervaring hebben met de zorg- en dienstverlening of een directe betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening. Met name patiënten, ex-patiënten, familieleden van patiënten, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties komen in aanmerking. Het is een pre wanneer leden van de Cliëntenraad lid zijn van een patiëntenorganisatie. U bent sinds 1 mei 2016 niet in het Maastricht UMC+ werkzaam geweest. U bent betrokken bij en heeft inlevingsvermogen in de positie van de patiënt. U bent in staat onderscheid te maken tussen het patiënten belang en belang(en) van het Maastricht UMC+. U kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving en beschikt over goede sociale vaardigheden. U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie. Het Maastricht UMC+ verwacht van de leden van de Cliëntenraad dat zij een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. U bent bereid zich te scholen op het gebied van medezeggenschap.

Specifieke eisen voorzitter Cliëntenraad
Wij zijn op zoek naar een inhoudelijk betrokken voorzitter, met een afgeronde HBO of academische opleiding, die beschikt over bestuurlijke ervaring en leiderschapskwaliteiten. U inspireert, stimuleert en motiveert de leden van de Cliëntenraad tot samenwerking. U bent in staat een functionele samenwerkingsrelatie met directie/Raad van Bestuur op te bouwen. U kent de verschillende krachtenvelden, belangen en standpunten in de zorg zowel bestuurlijk als maatschappelijk en betrekt deze in het advies van de raad. U bent in staat de Cliëntenraad extern te vertegenwoordigen.

Voor deze functie geldt dat u voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Aanstelling

U werkt gemiddeld twee dagen per week voor de Cliëntenraad. De benoeming tot Voorzitter Cliëntenraad is voor de duur van één zittingstermijn, zijnde vier jaar.

Salaris

U krijgt een vergoeding volgens de Regeling vergoedingen en vacatiegelden Cliëntenraden UMC’s

Inlichtingen

Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kunt u contact opnemen met Werving & Selectie. Bereikbaar elke werkdag tot 12.00uur tel: 043-387 59 77 / solliciteren.wervingselectie@mumc.nl.
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijhetazm.nl.

Sollicitatiemogelijkheden

Wij verzoeken u, vóór 29 juni 2017, digitaal te solliciteren via deze website door gebruik te maken van de "solliciteren" knop.

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren