Vacatures

Lid Cliëntenraad

Deze vacature
Geplaatst op
12 april 2018
Reageren tot
7 mei 2018
Beroepsgroep
Management & Staf
Vacaturenummer
v18.0130
Interesse?
Solliciteren

Over deze afdeling

De Cliëntenraad is een zelfstandig functionerende raad die de gemeenschappelijke belangen van de 'cliënten' van het Maastricht UMC+ behartigt. Met cliënten worden zowel (toekomstige) patiënten bedoeld als hun familie en bezoekers. De Cliëntenraad denkt actief mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn en overlegt hierover met de Raad van Bestuur, de officiële gesprekspartner van de Cliëntenraad.
Deze medezeggenschap is wettelijk geregeld via de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Behalve de punten die in de wet staan, adviseert de Cliëntenraad over alle aangelegenheden betreffende de zorg die het Maastricht UMC+ biedt en die voor cliënten van belang zijn, gevraagd èn ongevraagd.

De Cliëntenraad bestaat uit negen leden die elk persoonlijk betrokken zijn bij het Maastricht UMC+, per jaar zijn er gemiddeld tien plenaire bijeenkomsten.
Huidige aandachtsgebieden van de Cliëntenraad betreffen o.a.: kwaliteit & veiligheid, patiënten participatie en communicatie, comfort & privacy, eHealth, samenwerkingsrelaties.

De Cliëntenraad hanteert de volgende missie: ‘De Cliëntenraad van het Maastricht UMC+ ziet erop toe dat patiënten, die zich aan het ziekenhuis toevertrouwen, optimaal gehoord, geïnformeerd, behandeld en bejegend worden’.

Vanwege het vertrek van één van de huidige leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Functieomschrijving

De Cliëntenraad fungeert als adviesorgaan en klankbord van de Raad van Bestuur Maastricht UMC+. Daarbij geeft de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die van belang zijn voor het verlenen van deskundige, veilige en vriendelijke zorg aan patiënten. Extra aandacht wordt besteed aan kwaliteitsaspecten in de zorg die van invloed zijn op het welbevinden en de beleving van patiënten van het Maastricht UMC+. Daarnaast zet de Cliëntenraad zich in om de patiënten participatie te bevorderen.

Functievereisten

Als lid van de Cliëntenraad heb je directe ervaring of betrokkenheid met de zorg- en dienstverlening. Je kunt je uitstekend inleven in het patiënten perspectief en hebt ervaring met of een visie op patiënten participatie. Het is een pre als je lid bent van een patiëntenorganisatie en aantoonbare binding hebt met het Maastricht UMC+. Je kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving en beschikt over uitstekende sociale vaardigheden. Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie. Het Maastricht UMC+ verwacht van de leden van de Cliëntenraad dat zij een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Je bent bereid je te scholen op het gebied van medezeggenschap. Je bent sinds 1 april 2017 niet in het Maastricht UMC+ werkzaam geweest.
Met het vertrek van een van de leden wordt een nieuw lid gezocht. De voorkeur gaat daarbij uit naar iemand met ervaring in en/of visie op facilitaire dienstverlening en hospitality vanuit het cliëntperspectief.

Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Aanstelling

Voor deze functie dien je één tot twee dagdelen per week beschikbaar te zijn op wisselende tijden. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor vier jaar.

Salaris

Je krijgt een vergoeding volgens de Regeling vergoedingen en vacatiegelden Cliëntenraden umc’s.

Inlichtingen

Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Werving & Selectie. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: solliciteren.wervingselectie@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Je dient er rekening mee te houden dat de sollicitatiegesprekken plaatsvinden op maandag 14 en op vrijdag 25 mei.

Sollicitatiemogelijkheden

Wij verzoeken je, vóór 7 mei 2018, digitaal te solliciteren via deze website door gebruik te maken van de "solliciteren" knop. Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

Let op: Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren