Vacatures

Voorzitter/projectmanager VSV Maastricht-Heuvelland

Deze vacature
Geplaatst op
3 juli 2018
Reageren tot
31 juli 2018
Afdeling
VSV Maastricht-Heuvelland
Beroepsgroep
Management & Staf
Vacaturenummer
v18.0219
Interesse?
Solliciteren

Over deze afdeling

Het VSV Maastricht-Heuvelland is een overleg orgaan dat bestaat uit een vertegenwoordiging van de Kraamcentra uit de regio, de Vakgroep Obstetrie en Verloskunde van het Maastricht UMC+ en vertegenwoordigers uit de eerstelijns verloskunde praktijken. Twee keer per jaar komen alle leden van het VSV-overleg bij elkaar voor het bespreken van de jaarlijkse gezamenlijke agenda.

Functieomschrijving

Als voorzitter van een netwerkorganisatie en ressorterend onder de eindverantwoordelijkheid van het VSV-bestuur. De voorzitter bereidt samen met het VSV-bestuur het jaarplan en de begroting voor en ziet toe op de uitvoering en bijstelling van het jaarplan en begroting. Het missie-visie document en het implementeren van de zorgstandaard integrale geboortezorg vormen de leidraad en basis voor prioritering voor de jaarplannen tot en met 2020.

Het formele werkgeverschap en hiërarchische aansturing wordt ondergebracht bij één van de binnen het VSV deelnemende organisaties. De voorzitter wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan het VSV-bestuur. Het VSV-bestuur vergadert 10 keer per jaar.
Naast de organisatie van het VSV-overleg en de beleidscyclus adviseert de voorzitter het VSV-bestuur op de mogelijkheden het netwerk te transformeren naar een accountable care netwerk voor integrale geboortezorg in de regio. Ook monitort de voorzitter de voortgang van afgesproken doelstellingen binnen de diverse actieve werkgroepen van het VSV en brengt verslag uit aan het VSV-bestuur.

Bestuurstaken, gemiddeld 4/6 uur per week:

 • Inhoudelijk voorbereiden van agendering, planning en organisatie
 • Vergaderingen voorbereiden en voorzitten
 • Bewaken van voortgang van activiteiten
 • Acties uit agendapunten uitzetten en/of uitwerken
 • Jaarverslag en jaarplan schrijven
 • Financiële administratie bewaken
 • Landelijke ontwikkelingen volgen en hierop anticiperen
 • 1e contactpersoon voor het VSV
 • Contact en samenwerken met externen beheren en (door) ontwikkelen van netwerk;
 • Landelijk; IGZ, CPZ, Ministerie VWS, Perined, Taskforce PTGZ, STBN
 • Regionaal; Consortium Zuid Oost Nederland en de daarin participerende VSV´s, gemeenten, regionale initiatieven als bijv. Mamacafés.
 • Waar nodig het organiseren van een projectstructuur en het schrijven van projectplan, communicatieplan en deelplannen
 • Vaststellen ‘spelregels’ samenwerking
 • werkgroepen formeren en instrueren, daar waar nodig actief ondersteunen en deelnemen
 • Inkoop en aansturing van ondersteuning voor secretariële werkzaamheden.
In overleg en met hulp van secretariële ondersteuning:
 • Jaarplanning voor vergaderingen maken, ruimtes reserveren en uitnodigingen versturen
 • Agenda en notulen maken en verspreiden
 • Nieuwsbrieven schrijven en verspreiden
 • Beheer deelnameovereenkomsten leden VSV
 • Website ontwikkelen en actueel houden
 • Mailadres van VSV bijhouden.

Functievereisten

 • HBO werk/denkniveau
 • Kennis van de ontwikkelingen in de geboortezorg.
 • Volharding is vereist bij het adviseren aan het VSV-bestuur
 • Organisatorische kennis en vaardigheden
Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Aanstelling

Het betreft een tijdelijk aanstelling van 1 jaar voor gemiddeld 4 tot 6 uur per week conform artikel 2.4.2 van de Cao umc.

Arbeidsvoorwaarden

De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:

 • Eindejaarsuitkering
 • Goede pensioenvoorziening
 • Collectieve ziektekostenverzekering
 • Cao a la Carte
 • Persoonlijk (ontwikkelings-)budget

Salaris

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.216,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal 10 van de Cao umc.

Inlichtingen

Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Werving & Selectie. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: solliciteren.wervingselectie@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Een screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Sollicitatiemogelijkheden

Wij verzoeken je, vóór 31 juli 2018, digitaal te solliciteren via deze website door gebruik te maken van de "solliciteren" knop. Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

Let op: Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren