Vacatures

Medisch Afdelingshoofd Intensive Care

Deze vacature
Geplaatst op
31 december 2018
Reageren tot
28 januari 2019
Afdeling
Intensive Care
Beroepsgroep
Medisch
Vacaturenummer
v18.0294
Interesse?
Solliciteren

Hoe ziet je werkomgeving eruit?

Het Maastricht UMC+ heeft een level III IC met 27 IC bedden en 6 High Dependency Care bedden. De afdeling IC coördineert tevens de reanimaties in het MUMC+ en levert een SIT-team. Het MUMC+ is een van de 11 Nederlandse traumacentra en de Intensive Care ontvangt een ruim aanbod van multi- en neurotrauma patiënten. De IC heeft een centrale rol in de regio-werking van IC’s in Zuidoost-Nederland (ICUZON) en werkt tevens nauw samen met het Laurentius ziekenhuis te Roermond. De afdeling ICU beschikt over een MICU service. Klinische speerpunten van de afdeling zijn moeilijke beademing/weaning en extracorporeal life-support. De IC beschikt over de GIC-erkende opleiding tot intensivist en faciliteert de IC-stages van diverse RGS-opleidingen. De afdeling IC participeert in de medische opleiding aan de FHML van de UM. Er bestaan twee translationele researchlijnen ingebed in de onderzoeksscholen NUTRIM (inflammatie/infectie, voeding) en CARIM (Biomedical Technology in ELS, [micro-]circulation). In de komende jaren zal er in het kader van het Beddenhuis van de Toekomst een verbouwing van de IC’s gaan plaatsvinden. Verder zal op dat moment ook de ontwikkeling gaan plaatsvinden richting het inrichten van een Medium- en Monitor Care.
Binnen de ICU wordt medio 2019 de functie van medisch afdelingshoofd ICU vacant.

Wat ga je doen?

Het medisch afdelingshoofd werkt samen met de directeur-bestuurder en de adjunct-directeur van de RVE EVK/MIC/OC ten behoeve van het algehele functioneren van de medische afdeling en haar verschillende patiëntgroepen binnen de daartoe overeengekomen afspraken en kaders, waarbij de eindverantwoordelijkheid berust bij de directeur-bestuurder. Het medisch afdelingshoofd geeft (in)direct leiding aan alle medewerkers binnen de Intensive Care. In het kader van de nauwe samenwerking met het LZR te Roermond ben je ook eindverantwoordelijk voor het medisch IC beleid aldaar.

Op basis van een inspirerende en duidelijke visie ontwikkel je een meerjarenbeleid voor de Intensive Care hetgeen mede als input dient voor het strategisch beleid binnen de RVE EVK/MIC/OC. In het kader van het meerjarenbeleid IC zal ook invulling gegeven dienen te worden aan de ingeslagen weg wat betreft de Medium Care.

Het medisch afdelingshoofd is een verbindend leider die de linking pin is tussen de duidelijk geprofileerde leerstoel van de afdeling met de activiteiten op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Daarbij stem je ook af en verbind je met de academiseringspartners in de regio.

Het medisch afdelingshoofd is gedreven de state-of-the-art behandelingen voor de afdeling in te zetten en de afdeling zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten op de kaart te zetten. Daartoe stimuleer je de voortdurende ontwikkeling van het vak Intensivist en werk je nauw samen met de Universiteit Maastricht en andere ketenpartners. Het medisch afdelingshoofd creëert kansen en neemt initiatieven om moderne en doelgerichte behandelmethoden in de markt te zetten, ook wanneer deze andere netwerken binnen of buiten het ziekenhuis vereisen.

Het medisch afdelingshoofd is verantwoordelijk voor patiëntgerichte, doeltreffende en doelmatige geneeskundige behandeling en verzorging van de patiënten van de afdeling. In die hoedanigheid benoem en beoordeel je medisch specialisten en arts-assistenten binnen de financiële en formatieve kaders en richtlijnen voor specialisatie en promotie.

Samen met de medische staf creëert het medisch afdelingshoofd de optimale omstandigheden, waardoor de doelstellingen voor de patiëntenzorg kunnen worden gerealiseerd volgens de geldende normen voor kwaliteit, klantgerichtheid, betrouwbaarheid, effectiviteit en efficiency.

Het medisch afdelingshoofd heeft uitstekende management skills en ziet erop toe dat het personeelsbeleid resulteert in duurzame inzet, ontwikkeling en coaching van medewerkers waarbij je eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleert.

Naast de organisatie van de patiëntenzorg organiseer je dat de opleiding van de fellows voldoet aan de geldende opleidingscriteria. In nauwe samenspraak met de Universiteit Maastricht organiseer je activiteiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en lever je een stevige bijdrage aan wetenschappelijke publicaties met het doel de (behandel-)zorg te verbeteren en ontwikkelingen te concretiseren.

Wat vragen wij van jou?

Het medisch afdelingshoofd:

 • Is een ambitieuze, allround, geregistreerd intensivist met een beschouwend of snijdend moederspecialisme en beschikt over leidinggevende kwaliteiten;
 • Heeft een hoog academisch werk- en denkniveau met een relevante vakinhoudelijke achtergrond en kennis van de algemene ontwikkelingen en regelgeving op het terrein van de gezondheidszorg, in het bijzonder de academische ziekenhuiszorg;
 • Beschikt over een ruime werkervaring als intensivist en is gepromoveerd en is bij voorkeur hoogleraar of op korte termijn professorabel;
 • Is in staat om samen met de directeur-bestuurder en adjunct-directeur van de RVE jouw visie uit te dragen en te vertalen naar concreet beleid van de afdeling Intensive Care en de RVE EVK/MIC/OC;
 • Geeft op een coachende manier leiding, dit is de basis waarmee je medewerkers motiveert tot patiënt-, klant- en resultaatgerichtheid;
 • Is in staat de strategische doelen van de Intensive Care te kunnen halen, is in staat om binnen de gestelde kaders processen, taken en activiteiten te verbeteren, te plannen, organiseren en controleren waarbij veiligheid, kwaliteitszorg en innovatie hoog in het vaandel staan;
 • Is een verbinder, kan draagvlak creëren en werkt samen met andere specialismen en collega’s;
 • Is resultaatgericht, procesmatig sterk en besluitvaardig in zijn handelen.
Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Aanstelling

Het betreft een aanstelling van gemiddeld 40-48 uur per week. De duur van de aanstelling zal onderwerp van gesprek zijn in de sollicitatieprocedure.

Er wordt van je verwacht dat je deelneemt in de onregelmatigheidsdiensten tijdens avond-, weekenduren en feestdagen.

Wat bieden wij?

De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:

 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris

Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan conform de Cao umc.

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Werving & Selectie. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: solliciteren.wervingselectie@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ja, ik wil deze baan!

Wij verzoeken je, vóór 28 januari 2019, digitaal te solliciteren via deze website door gebruik te maken van de "solliciteren" knop. Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

Let op: Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren