Vacatures

Onderwijskundig Adviseur

Deze vacature
Geplaatst op
3 december 2018
Reageren tot
18 december 2018
Afdeling
Academie Medische Vervolgopleidingen
Beroepsgroep
Management & Staf
Vacaturenummer
v18.0373
Interesse?
Solliciteren

Over deze afdeling

Het Maastricht UMC+ beschikt over vrijwel alle erkende medisch specialistische opleidingen. De Academie Medische Vervolgopleidingen (A-MVO) van het Maastricht UMC+ is voor deze opleidingen en voor de artsen in opleiding tot specialist( aios) hét aanspreekpunt. Onze missie is het waarborgen van een optimaal opleidingsklimaat. Dit doet we door te evalueren of het geheel van omstandigheden waaronder een aios een opleiding volgt, diens ontwikkeling zo maximaal mogelijk stimuleert en borgt. Daarnaast ondersteunen we aios en hun opleiders organisatorisch en logistiek. Centraal bij ons als A-MVO staat het bewaken, evalueren en verbeteren van de vervolgopleidingen. Zo willen we aios verzekeren van de best mogelijke opleiding om hem/haar op te leiden tot een bewust, bekwaam specialist. Dit draagt bij aan het bevorderen van de kwaliteit van de patiëntenzorg, preventie daarbij inbegrepen.

Om deze missie te bereiken beschikt het MUMC+, gefaciliteerd door de A-MVO, over:

 • een kwaliteitscyclus voor elke opleiding;
 • een kwaliteitskader medische vervolgopleidingen waaraan de opleidingen zich conformeren;
 • een ziekenhuisbrede strategie waaraan de inhoud van de (vervolg)opleidingen gekoppeld wordt.
Wat doet de A-MVO in het kader van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscyclus?
 • We zorgen voor deelname van de opleidingen aan de kwaliteitscyclus;
 • We waarborgen dat aios zich vrijelijk (en indien nodig vertrouwelijk) kunnen uiten over de kwaliteit en de mate van veiligheid van het opleidingsklimaat;
 • We verzamelen en analyseren onderdelen t.a.v. kwaliteit opleidingen; We faciliteren evaluatiegesprekken tussen de opleidingsactoren;
 • We adviseren over en monitoren ontwikkelplannen (bv. PDCA-cycli);
 • We zoeken aansluiting bij de betreffende erkenningseisen en kwaliteitskaders;
 • We helpen vakgroepen bij het organiseren van discipline-overstijgend onderwijs (DOO);
 • We monitoren, coachen en verzorgen (bij)scholing van opleiders;
 • We brengen het belang van strategische en maatschappelijk relevante thema’s in de opleiding onder de aandacht;
 • En tot slot organiseren én regisseren we overleggen in het kader van onze samenwerking met regionale partnerziekenhuizen binnen de OOR ZON (Onderwijs en OpleidingsRegio Zuidoost Nederland).
Naast een intensieve samenwerking met de verschillende medisch specialistische opleidingen werkt A-MVO nauw samen met de Raad van Bestuur en de Centrale Opleidings Commissie (COC) teneinde de belangen van de aios en de opleiding te bespreken, en zo de kwaliteit verder te bewaken en te bevorderen. A-MVO conformeert zich aan het reglement COC en fungeert als adviesorgaan van de Raad van Bestuur.

Functieomschrijving

Als opleidingsadviseur binnen de Maastricht UMC+ Academie Medische Vervolgopleiding (A-MVO) word je verantwoordelijk voor een aantal uitdagende werkzaamheden:

 • Je adviseert over de implementatie en uitvoering van het kwaliteitsbeleid;
 • Je coördineert de professionalisering van opleiders en opleidingsgroepen (vb. Doc Prof);
 • Je monitort, coacht en verzorgt (bij)scholing van opleiders en aios;
 • Je voert evaluatie gesprekken met en tussen opleidingsactoren;
 • Je geeft verdere vorm aan de profilering van het MUMC+ en de OORZON regio als het gaat om strategisch- en maatschappelijk relevante thema’s;
 • Je houdt je bezig met het organiseren, voorbereiden en voorzitten van werk- en projectgroepen;
 • Ook neem je deel aan aan werk- en projectgroepen, alsook relevante trainingen en symposia;
 • Ten behoeve van tactisch/strategisch advies schrijf je (opleidings-)beleidsvoorbereidende notities ,
 • Je wordt verantwoordelijk voor het door ontwikkelen (ICT, PR, etc. aangelegenheden) van de A-MVO;
 • Je coördineert onderzoek op het gebied van opleiden en opleidinggerelateerde onderwerpen;
 • Je zetelt in lokale, regionale en landelijke gremia;
 • En je levert (academische) output in de vorm van artikelen en nieuwsberichten.
Kortom, binnen de A-MVO streven we er naar te inspireren en nodigen we uit flexibel mee te bewegen in de nieuwste en innovatieve ontwikkelingen (we werken intensief samen met de afdelingen en vakgroepen, en we zijn er trots op volwaardig partner te zijn binnen het MUMC+ op het gebied van opleiden).
Als lid van een klein team vragen we je tevens bereid te zijn, in voorkomende gevallen, een bijdrage te leveren aan andere activiteiten van de afdeling of ad hoc vervangende werkzaamheden te verrichten, ook in avonduren indien nodig.

Functievereisten

 • Je hebt een onderwijskundige, gezondheidswetenschappelijke of (bio-)medische achtergrond,
 • Je beschikt over een duidelijke interesse in de opleiding van medisch specialisten,
 • Onderwijskundige kennis en ervaring binnen de medische opleidingscontext is een pré,
 • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (NL en EN),
 • Je hebt affiniteit op het gebied van verander- en implementatie trajecten (binnen de context van de medische vervolgopleidingen is een pré),
 • Je bent een spin in het web met organisatietalent,
 • Je hebt ervaring met projectmanagement of als projectleider,
 • Je kunt maatschappelijke ontwikkelingen vertalen in beleid,
 • Je hebt belangstelling voor basaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Onderzoek en Onderwijs,
 • Je hebt gevoel voor politieke en strategische verhoudingen,
 • Je werkt nauwkeurig, accuraat en zelfstandig,
 • Je kan aantoonbaar meerdere activiteiten tegelijk ondersteunen,
 • Je bent iemand die flexibel, enthousiast, stressbestendig en volhardend is, met een pro-actieve houding,
 • En .. je bent een echte teamplayer.
Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Aanstelling

Het betreft een in eerste instantie tijdelijk aanstelling van 12 maanden voor gemiddeld 28,8 uur per week conform artikel 2.4.2. van de Cao umc, met zicht op structurele aanstelling.

Arbeidsvoorwaarden

De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:

 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris

Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan conform de Cao umc.

Inlichtingen

Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Werving & Selectie. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: solliciteren.wervingselectie@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Sollicitatiemogelijkheden

Wij verzoeken je, vóór 18 december 2018, digitaal te solliciteren via deze website door gebruik te maken van de "solliciteren" knop. Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

Let op: Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren