Vacatures

Lid Cliëntenraad

Deze vacature
Geplaatst op
11 maart 2019
Reageren tot
1 april 2019
Afdeling
Cliëntenraad
Vacaturenummer
v19.0100
Ja, ik wil deze baan!
Nu solliciteren

Wat ga je doen?

Je geeft – in de Cliëntenraad – gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over zaken die van belang zijn voor een goede, veilige en persoonsgerichte zorg aan patiënten. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde zoals Samen beslissen, patiënttevredenheid, verpleegkundige zorg en leiderschap, eHealth, cultuuraspecten in relatie tot patiëntbeleving en welbevinden, voeding et cetera. Ook is de raad betrokken bij de organisatieontwikkeling en de projecten Polikliniek en Kliniek van de Toekomst. Daarnaast zet de Cliëntenraad zich in om patiënten participatie in huis te bevorderen.
Als cliëntenraadslid vergader je ongeveer 10 keer per jaar (in 2019 meestal op dinsdagmiddag). Je hebt diverse contacten in huis met afdelingen en medewerkers door bijvoorbeeld het voeren van gesprekken en het bijwonen van bijeenkomsten.

Wat vragen wij van jou?

  • Je kunt je uitstekend inleven in het patiëntenperspectief, waarbij je voldoende afstand neemt van persoonlijke belangen.
  • Je hebt directe ervaring of betrokkenheid met de zorg- en dienstverlening bij het Maastricht UMC+, als (ex-)patiënt, partner/begeleider of familielid van patiënten.
  • Je kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving en bent sociaal en communicatief vaardig. Omgaan met vertrouwelijke informatie vind je vanzelfsprekend.
  • We verwachten van je dat je een geheimhoudingsverklaring ondertekent.
  • Je bent bereid je te verdiepen in en te informeren naar wat speelt bij patiënten.
  • Het is een pré als je lid bent van een patiëntenvereniging maar het is geen vereiste.
  • Voor deze functie dien je één tot twee dagdelen per week beschikbaar te zijn op wisselende tijden.
  • Je bent sinds 1 maart 2018 niet in dienst van het Maastricht UMC+ geweest.

Voor deze functie geldt dat je voorafgaand aan de aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving eruit?

Patiënten worden steeds nauwer betrokken bij het vormgeven van de zorg. Als lid van de Cliëntenraad kom je op voor de belangen van de patiënt. Samen met de overige acht leden maak je deel uit van een betrokken raad in een organisatie die volop in beweging is. Het werk van de raad is dan ook heel divers.
De Cliëntenraad is een zelfstandig functionerende raad en fungeert als klankbord en adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De medezeggenschap door cliënten/patiënten is wettelijk geregeld via de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
Voor meer informatie over de Cliëntenraad kijk op www.mumc.nl.

Aanstelling

Leden van de Cliëntenraad worden benoemd door de Raad van Bestuur voor de duur van vier jaar. De benoemingstermijn kan eenmaal met vier jaar worden verlengd. Er is een proeftijd van een jaar.
De Cliëntenraad sluit kandidaten die voor een kortere benoemingsperiode willen kiezen niet bij voorbaat uit van de procedure.
Vanwege wijzigingen in de samenstelling van de Cliëntenraad zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden.
Het is een voordeel als je specifieke kennis en/of ervaring hebt op een of meer van de volgende gebieden: patiënten participatie, verpleegkundige zorg en leiderschap, cultuuraspecten in relatie tot patiëntbeleving en welbevinden.
De Cliëntenraad streeft naar diversiteit, uitmondend in een zodanige samenstelling dat de raad een brede afspiegeling vormt van de cliëntenpopulatie van het Maastricht UMC+.

Wat bieden wij?

Een uitdagende en interessante functie! De mogelijkheid om vanuit een adviesrol invloed uit te oefenen op het beleid van het Maastricht UMC+ daar waar het gaat om het patiëntenbelang. Je krijgt inzicht in wat speelt binnen het Maastricht UMC+ en de gezondheidszorg in brede zin. We bieden de mogelijkheid tot scholing en relevante cursussen. Je doet nieuwe of andere ervaring op in vergaderen en samenwerken in een bestuurlijke omgeving en verbreedt je netwerk.

Salaris

Het betreft een functie op vrijwillige basis. Je ontvangt vacatiegeld (€ 1.200,- per jaar) en reiskosten.

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met Judith Driesen, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad. Bereikbaar elke werkdag (met uitzondering van vrijdag) op telefoonnummer: 043-387 45 70 of per mail: judith.driesen@mumc.nl.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Werving & Selectie. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: solliciteren.wervingselectie@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 8, 9 en 10 april.

Ja, ik wil deze baan!

Wij verzoeken je, vóór 1 april 2019, digitaal te solliciteren via deze website. Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

Nu solliciteren

Let op: Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.