Vacatures

Junior Onderzoeker vakgroep Interne Geneeskunde

Deze vacature
Geplaatst op
14 maart 2019
Reageren tot
28 maart 2019
Afdeling
Clinical Trial Center Maastricht BV
Beroepsgroep
Onderzoek & Wetenschap
Vacaturenummer
v19.0110
Ja, ik wil deze baan!
Nu solliciteren

Wat ga je doen?

Voor het project “Arbeid als behandeldoel: Van Poli tot Werkplek” hebben wij een vacature voor een -junior onderzoeker (1.0 fte). Het project heeft een duur van minimaal 2,5 jaar en de junior onderzoeker wordt aangesteld bij het Clinical Trial Center Maastricht met een detachering naarj de vakgroep Interne Geneeskunde en het Care and Public Health Research Institute van het Maastricht UMC+.
Wetenschappelijk is het project ingebed in de onderzoeksschool CAPHRI van de Faculty of Health, Medi-cine & Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht en de subsidie wordt verstrekt door Abbvie Nederland. Het project zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met medisch specialisten en ver-pleegkundigen van het Maastricht UMC+.

Het doel van dit project “Arbeid als behandeldoel: Van Poli tot Werkplek’ is arbeidsgerichte zorg voor patënten met chronische aandoeningen in te bedden in de patiëntenzorg van het MUMC+, om zo bij te dragen aan duurzame arbeidsparticipatie van werknemers en zelfstandigen met chronische aandoenin-gen.

Het project betreft een zorginnovatie die gericht is op patiënten met inflammatoire darmziekte (IBD), reumatoïde artritis (RA), Spondyloartritis (SpA) en ‘knie-artrose’, die poliklinisch vervolgd worden.én be-taald werk verrichten (als werknemer of zelfstandige)en In het project zullen de medisch zorg- en behan-delteams moeten getraind worden in (a) screening naar risico op restricties in arbeidsparticipatie, én in (b) het aanbieden van gepaste arbeidsgerichtte zorg, waarbij verwijzing naar (een nieuwe in te richten) ar-beidsparticipatie poli noodzakelijk kan zijn,. De junior onderzoeker helpt op basis van bestaand materiaal zoalstrainingshandleidingen, instructiefilmpjes en workshops, om de zorgteams op te leiden in screenen van risico op arbeidsuitval . Voor patiënten met complexe arbeids-gerelateerde zorgbehoefte wordt een (arbeids)-participatiepoli ingericht, terwijl voor patiënten die eenvoudigere problematiek de zorgteam zul-len leren een gepast zorgaanbod te doen. De participatiepoli zal worden uitgevoerd door een medisch specialist op het gebied van ‘arbeid en gezondheid’. De junior onderzoeker ontwikkel daartoe een behan-delprotocollen, gebaseerd op evidence-based interventies, geïntegreerde zorgmodellen passend bij het ICF model voor gezondheid (en participatie), en communicatievaardigheden die aansluiten bij motivatio-nele gesprekken. De totale interventie moet geëvalueerd worden door middel van een kwantitatieve uit-komsten-evaluatie (werkvermogen en werk productiviteit als uitkomstmaat), kwalitatieve effect evaluatie onder stakeholders en een procesevaluatie, De junior onderzoeker wordt begeleid door een projectteam.

Wat vragen wij van jou?

U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en bent afgestudeerd in Gezondheidswetenschap-pen, Geneeskunde, Arbeids- en organisatiepsychologie of een vergelijkbare opleiding. U hebt aantoonba-re en relevante ervaring met kwantitatief en/of kwalitatief onderzoek op het terrein van epidemiologie, ge-zondheidsbevordering of arbeid en gezondheid (zoals blijkt uit werk, (afstudeer)onderzoeksproject of trai-ning). U bent pro-actief, en in staat overzicht te behouden over een complex project. U hebt basis kennis van epidemiologie en statistiek en houdt van statistische uitdagingen U heeft goede contactuele vaardig-heden, u bent in staat om met personen op verschillende niveaus (management, uitvoerend, academisch) te communiceren, zowel in woord als geschrift. Goede Nederlandse schrijf- en spreekvaardigheid is nood-zakelijk, evenals de bereidheid tot bijscholing met betrekking tot wetenschappelijk Engels. Aantoonbare organisatorische vaardigheden zijn essentieel voor het uitvoeren van dit project. Ervaring met het schrij-ven van draaiboeken, onderwijsmaterialen of handleidingen is een pré.

Aanstelling

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 2,5 jaar voor gemiddeld 36 uur per week, conform Cao umc, schaal 10. Dit onderzoeksproject kan mogelijk verlengd worden en dan leiden tot een promotie.

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie in een dynamisch, groeiend bedrijf met een prettige werksfeer en open cultuur. Het begeleidingsteam is ervaren en deskundig met betrekking tot de voor dit project relevante thema’s. Er zijn uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van onderzoek, projectmanagement en academisch onderwijs. Ook zijn flexibele werktijden mogelijk. Verder is er een uit-gebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en een uitste-kende pensioenvoorziening conform de Cao umc.

U zult in dienst komen van het CTCM en gedeta-cheerd worden naar de afdeling Vakgroep Interne Geneskunde van het azM.

Salaris

Bij gebleken geschiktheid zal er een bij de functie passend salarisaanbod worden gedaan, afhankelijk van opleiding en ervaring max. schaal 10 van de Cao umc. Er zal een persoonlijk opleidings- en begelei-dingsplan worden opgesteld

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met prof. Dr. Annelies Boo-nen, telefoonnummer 043-387 50 26 (a.boonen@mumc.nl) of prof. Dr. Angelique de Rijk, telefoonnummer 043-388 14 75 (an-geique.derijk@maastrichtuniversity.nl).
Voor informatie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met de heer Ortmans, telefoonnummer 043-387 20 40.

Sollicitaties
Onze voorkeur gaat uit naar een sollicitatie per mail naar het e-mailadres hrm.ctcm@mumc.nl.

Ja, ik wil deze baan!

Wij verzoeken je, vóór 28 maart 2019, digitaal te solliciteren via deze website. Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

Nu solliciteren

Let op: Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.