Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Vacatures

Cliëntenraad Maastricht UMC+

Vacature
Gepubliceerd op
12 januari 2022
Solliciteer tot
5 februari 2022
Afdeling
Cliëntenraad MUMC+
Beroepsgroep
Administratief & Secretarieel
Vacaturenummer
v22.0024
Ja, ik wil deze baan!
Nu solliciteren

Wat ga je doen?

Vanwege het recente vertrek van een van de leden en het bereiken van de maximale benoemingstermijn van drie leden later dit jaar, is de Cliëntenraad op zoek naar vier nieuwe leden.

Je geeft in de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over zaken die van belang zijn voor patiënten. Daarbij komt een breed scala van onderwerpen aan de orde zoals Persoonsgerichte zorg, Samen Beslissen, gezondheidsvaardigheden, zorgpaden, digitale zorg en innovaties, voeding, et cetera. Ook is de raad betrokken bij de organisatieontwikkeling en de projecten Polikliniek en Kliniek van de Toekomst. Daarnaast zet de Cliëntenraad zich in om patiëntenparticipatie te bevorderen.

Wat vragen wij van jou?

Als lid van de Cliëntenraad is het belangrijk dat je directe ervaring of betrokkenheid hebt met de zorg- en dienstverlening bij het Maastricht UMC+, bijvoorbeeld als (ex-)patiënt, familielid of mantelzorger van patiënten. Je kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving en bent sociaal en communicatief vaardig. Omgaan met vertrouwelijke informatie vind je vanzelfsprekend.
Werk je in het Maastricht UMC+ of ben je hier de afgelopen twee jaar in dienst geweest, dan is het helaas niet mogelijk om te solliciteren.
Gezien de huidige samenstelling en de onderwerpen die nu spelen, is de Cliëntenraad op zoek naar vier leden met de volgende achtergronden:

1. Vakgebied zorg (2 leden)
a) Een zorgprofessional (b.v. verpleegkundige, arts, paramedicus, praktijkondersteuner, medewerker thuiszorg, fysiotherapeut), al dan niet met leidinggevende functie. We zoeken iemand die een brede patiëntenpopulatie kent. Dit kan iemand zijn met veel ervaring of iemand die nog in opleiding is (bijvoorbeeld een student).
b) Een ervaringsdeskundige (b.v. patiënt, mantelzorger, lid van een patiëntenpanel of een patiëntenvereniging).
2. Vakgebied financiën (1 lid)
Iemand met een financiële achtergrond en ervaring, b.v. accountant, econoom, controller.
3. Vakgebied ICT/digitale zorg (1 lid)
Iemand die geïnteresseerd is in en/of kennis heeft van digitale zorg (brede scala aan patiënten-portalen, beeldbellen, apps, persoonlijke gezondheidsomgeving/PGO, etc.).
Hierbij hoort ook het ‘digivaardig’ zijn/worden (van patiënt en medewerker).
De Cliëntenraad streeft naar diversiteit. Graag willen we een zodanige samenstelling dat de raad een brede afspiegeling vormt van de cliëntenpopulatie van het Maastricht UMC+. Om onze rol zo goed mogelijk uit te oefenen vinden wij het belangrijk dat onze raad bestaat uit leden van verschillende leeftijden (van jong tot oud), culturele en persoonlijke achtergronden.

Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving er uit?

Als cliëntenraadslid vergader je ongeveer 10 keer per jaar (in 2021 meestal op dinsdagmiddag). Je hebt diverse contacten in huis met afdelingen en medewerkers en werkt samen met de andere leden van de Cliëntenraad aan bepaalde onderwerpen.
Patiënten worden steeds nauwer betrokken bij het vormgeven van de zorg. Als lid van de Cliëntenraad kom je op voor de gemeenschappelijke belangen van de patiënt. Samen met de overige leden maak je deel uit van een betrokken raad in een organisatie die volop in beweging is. Het werk van de raad is dan ook heel divers.
De Cliëntenraad (totaal 9 leden) is een zelfstandig functionerende raad die fungeert als klankbord en adviesorgaan van de Raad van Bestuur. De medezeggenschap door cliënten / patiënten is wettelijk geregeld via de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Voor meer informatie over de Cliëntenraad, kijk op www.mumc.nl; vul ‘cliëntenraad’ in bij de zoekfunctie.

Arbeidsovereenkomst

Leden van de Cliëntenraad worden benoemd door de Raad van Bestuur voor de duur van vier jaar. De benoemingstermijn kan eenmaal met vier jaar worden verlengd. Er is een proeftijd van een jaar.
De Cliëntenraad sluit kandidaten die voor een kortere benoemingsperiode willen kiezen niet bij voorbaat uit van de procedure.
Vanwege wijzigingen in de samenstelling van de Cliëntenraad zijn wij op zoek naar vier nieuwe leden.

Wat bieden wij?

Een uitdagende en interessante adviesrol! De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van het Maastricht UMC+ daar waar het gaat om het patiëntenbelang. Je krijgt inzicht in wat er speelt binnen het Maastricht UMC+ en de gezondheidszorg in brede zin. Je doet nieuwe of andere ervaring op in vergaderen en samenwerken in een bestuurlijke omgeving en verbreedt je netwerk.

Salaris

Het betreft een functie op vrijwillige basis. Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding volgens de landelijke richtlijn van de Nederlandse Federatie van umc’s.

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de functie, kun je contact opnemen met Judith Driesen, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad. Bereikbaar elke werkdag op telefoonnummer: 06-1292 8570 of per e-mail: judith.driesen@mumc.nl

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Ja, ik wil deze baan!

Wij verzoeken je, vóór 5 februari 2022, digitaal te solliciteren via deze website. Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

Nu solliciteren

Let op: Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sluit de enquête