Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Vacatures

Manager Zorgadministratie

Vacature
Gepubliceerd op
25 november 2022
Solliciteer tot
12 december 2022
Afdeling
Zorgadministratie
Beroepsgroep
Management & Staf
Vacaturenummer
v22.0484
Ja, ik wil deze baan!
Nu solliciteren

Wat ga je doen?

Als Manager Zorgadministratie geef je leiding aan de afdeling Zorgadministratie en geef je vorm aan het bijbehorende tactische beleid. Je informeert en adviseert daarnaast over de strategische aspecten van het zorgadministratief beleid, mede in relatie tot landelijke ontwikkelingen zoals het Horizontaal Toezicht vanuit zorgverzekeraars. Samen met de afdeling AO/IC geeft de Zorgadministratie inhoud aan deze Horizontaal Toezicht relatie.
Je bent verantwoordelijk voor de facilitering van een rechtmatige, tijdige en volledige registratie van de zorgproductie binnen het MUMC+ en de daaruit voortvloeiende facturatie van de patiëntenzorg opbrengsten. De afdeling Zorgadministratie houdt zich bezig met de vertaling van daartoe geldende richtlijnen vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de interne MUMC+ organisatie, de rapportages over de kwaliteit van de zorgproductieregistratie en de uiteindelijke facturatie in DOT termen. Je begeleidt en coacht je teamleden, waaronder de teamleiders van je subafdelingen, en neemt besluiten ten aanzien van prioriteiten en te ondernemen acties.
Je staat in nauw contact met het management van de Centra en medische afdelingen binnen het primair proces van het MUMC+ waar de bronregistratie plaatsvindt. Vanuit het periodiek overleg per centrum bespreek je de kwaliteit van de bronregistratie en de vragen en issues die van toepassing zijn. Je onderhoudt de functionele relatie met de DBC-adviseurs binnen deze Centra en begeleidt het veranderingstraject gericht op het verder intensiveren van deze samenwerking.
Daarnaast werk je nauw samen met de afdeling Medische Instrumentatie en Informatie Technologie (MIT) om de benodigde systeemtechnische aanpassingen op het gebied van DOT/productie-administratie in te laten voeren en te onderhouden.
Extern voer je overleg binnen de NFU (collega hoofden zorgadministratie UMC’s) en met zorgverzekeraars en NZa, onder andere in het kader van het Horizontaal Toezicht.
Je bent lid van het Management team van het Servicebedrijf Financiën.

Wat vragen wij van jou?

 • Stevige en besluitvaardige persoonlijkheid;
 • Een academische opleiding op bedrijfseconomisch/financieel gebied, of een daarmee gelijk te stellen werk- en denkniveau;
 • Relevante ervaring in het managen van afdelingen en/of (veranderings)projecten;
 • Analytisch en conceptueel sterk; vermogen om vanuit een helicopterview complexe afwegingen te maken;
 • Sociale vaardigheden voor het geven van leiding aan en coaching van medewerkers;
 • Sterke communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht om mensen in beweging te krijgen en weerstand te overwinnen;
 • Kennis van zorgfinanciën/NZa-regelgeving en beleids- en besluitvormingsprocessen in de zorg;
 • Vaardigheid in beleid- en strategie ontwikkeling;
 • Affiniteit met het verbeteren van (zorgadministratieve) processen;
 • Affiniteit met IT-systemen
Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Hoe ziet je werkomgeving er uit?

Het Servicebedrijf Financiën bestaat uit ongeveer 109 medewerkers (95 fte) verspreid over zeven afdelingen. Naast de afdeling Zorgadministratie (31 medewerkers, 26 fte) zijn dit de afdelingen Zorgverkoop, Financieel Administratief Service Centrum, Administratieve Organisatie&Interne Controle (AO/IC), Control&Reporting, Inkoop en Digitalisering&Archivering.
In samenwerking met de betrokken decentrale staffunctionarissen, ondersteunt het
het Servicebedrijf Financiën het primair proces en de Raad van Bestuur van het MUMC+ door het leveren van bedrijfseconomische dienstverlening met als doel het waarborgen van een financieel gezonde bedrijfsvoering. De Zorgadministratie speelt hierin een belangrijke rol door het zorgdragen voor een correcte en volledige zorg- en productieregistratie. De Zorgadministratie bestaat uit vier teams: Servicepunt Patiëntenregistratie&Zorgkosten, Landelijke Basisregistratie Zorg, Facturatie&Registratie en Implementatie&Borging Wet- en Regelgeving. De Zorgadministratie werkt nauw samen met de decentrale DBC-medewerkers en -adviseurs binnen de centra/eenheden. Voor deze laatste twee groepen (ong. 22 fte) wordt momenteel nader onderzocht hoe tot intensivering van de samenwerking en tot positionering binnen de Zorgadministratie kan worden gekomen.

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt op grond van artikel 2.3 van de Cao umc voor onbepaalde tijd van gemiddeld 32-36 uur per week aangegaan.

Wat bieden wij?

De zorg staat de laatste jaren volop in de aandacht. Onze artsen, verpleegkundigen, ICT’ers en laboranten leveren topprestaties om ervoor te zorgen dat iedereen díe zorg krijgt die hij verdient. Maar ook jou hebben we daarvoor nodig. Je krijgt bij ons de kans om écht het verschil te maken.

Binnen het Maastricht UMC+ is persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling een vanzelfsprekendheid. Daar werken we sámen aan.

Daarnaast streven we ernaar om binnen de totaliteit jou de mogelijkheid te geven om jouw uren flexibel en hybride in te vullen.

De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden je:

 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en fitnessabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris

Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan conform de Cao umc.

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl
Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.

Een screening en/of online assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 20 en 21 december 2022.

Ja, ik wil deze baan!

Wij verzoeken je, vóór 12 december 2022, digitaal te solliciteren via deze website. Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

Nu solliciteren

Let op: Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sluit de enquête