Nieuwe medewerker MUMC+

Verklaring omtrent gedrag

Het MUMC+ vindt veiligheidsbewustzijn belangrijk. Tegen deze achtergrond past een goede selectie vooraf van alle personen (medewerkers, uitzendkrachten, etc.) die binnen de organisatie komen werken. Om deze reden wordt een zogenaamde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd aan een aankomend medewerker.

Toelichting

Dagelijks zijn ruim 7.450 medewerkers (waarvan 5.650 azM en 1.800 FHML) in het MUMC+ actief en maken duizenden patiënten en bezoekers gebruik van de diensten die het MUMC+ biedt. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat personen met verkeerde bedoelingen toegang kunnen hebben tot:

  • Patiënten en medewerkers
  • Goederen en grondstoffen die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid
  • Privacy- en bedrijfsgevoelige informatie
  • Financiële en materiële eigendommen van organisatie, medewerkers, patiënten en bezoekers.

De verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt uitgegeven door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG); die onderzoekt of iemands tucht- en/of strafrechtelijk verleden in de afgelopen vier jaren een belemmering vormt voor de uitoefening van de functie waarop wordt gesolliciteerd.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat iemands justitiële verleden geen belemmering vormt voor een aanstelling in een bepaalde functie zal het COVOG een VOG afgeven en kan de aanstelling of toelating plaatsvinden.

Is wel sprake van een justitiële belemmering dan wordt de VOG niet door het COVOG afgegeven. De redenen voor weigering worden niet bekend gemaakt, noch aan de betrokkene noch aan  het MUMC+.  Zonder VOG is een aanstelling binnen het MUMC+ niet mogelijk.

Buitenlandse medewerkers

In België wordt de VOG het "Bewijs van goed gedrag en zeden" genoemd. Je kunt deze aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven. In Duitsland heet de VOG het "(polizeiliches) Führungszeugnis". Je kunt deze aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

Declareren kosten

De kosten kunnen worden gedeclareerd, vraag er naar tijdens uw sollicitatie.