Buitenlandse medewerkers en grensarbeid

Als buitenlandse medewerker heten wij jou van harte welkom in Nederland en in het bijzonder in het Maastricht UMC+. Wanneer je als MUMC+-medewerker woont in het buitenland, dan wordt je gezien als grensarbeider. Als grensarbeider krijg je niet alleen te maken met de regels die in Nederland gelden, maar ook met de regels die gelden in jouw woonland.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen nieuwe medewerkers nu niet naar Nederland komen om diverse zaken, zoals de aanvraag van een burgerservicenummer (BSN), te regelen. In dit soort bijzondere situaties, waarbij het in redelijkheid niet mogelijk is om in Nederland bij een gemeenteloket langs te komen, bestaat de mogelijkheid om als volgt een BSN aan te vragen.

  • Deze belanghebbenden kunnen het verzoek om afgifte van een BSN schriftelijk naar het volgende adres sturen: Belastingdienst, afdeling klantbeheer Den Haag, Postbus 29, 6400 AA Heerlen.   
  • In het verzoek moet worden aangegeven dat de medewerker zich vanwege de coronamaatregelen niet in Nederland bij een gemeenteloket kan melden.
  • In het verzoek moet vermeld worden waarom deze persoon een BSN nodig heeft
  • De medewerker dienst zijn adresgegevens in het buitenland te vermelden, evenals telefoonnummer of e-mailadres.
  • Bij het verzoek moeten de volgende gegevens worden meegestuurd: een woonplaatsverklaring, kopie van een geldig identiteitsbewijs.

 Hier vind je de zaken die voor jou van belang zijn:

Fiscaliteit

Taxservice-Euregio b.v. geeft fiscaal advies en verzorgt aangiften inkomstenbelasting bij grensoverschrijdend werken en wonen.

Sociale zekerheid

De hoofdregel is dat een buitenlandse werknemer, dus ook een grensarbeider, verzekerd is voor de sociale verzekeringen in het land waarin hij werkt.  Dat betekent dat jij als grensarbeider in Nederland verzekerd bent voor jouw sociale verzekeringen (b.v. jouw ziektekostenverzekering). Jij betaalt via jouw salaris hier ook de premies voor. Ook ben jij als MUMC+-medewerker aangesloten bij het pensioenfonds ABP en betaal je hier jouw pensioenpremie.  Dat betekent ook dat jij, als je aan alle voorwaarden voldoet, voor een Nederlandse uitkering of vergoeding in aanmerking kunt komen.
 

Meer informatie hierover kun je vinden op de site van de Sociale Verzekeringsbank.


Woonachtig in het buitenland? Informeer je zorgverzekeraar!

Woon je in het buitenland? Dan ontvang je ieder jaar een brief van je zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zijn namelijk verplicht om jaarlijks te controleren of je nog recht hebt op een Nederlandse zorgverzekering. Het is dus belangrijk dat je reageert op deze brief, zo voorkom je dat je zorgverzekering wordt stopgezet. Naast de brief ontvang je ook een formulier van je zorgverzekeraar. Vul je gegevens in en stuur het formulier terug. Met deze informatie toon je aan dat je nog in Nederland werkt en blijft je zorgverzekering gewoon doorlopen. Stop je met werken in Nederland? Geeft dit dan altijd door aan je zorgverzekeraar. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor je zorgverzekering.

Gezond leven
Sluit de enquête