Loopbaan @MUMC+

Het Maastricht UMC+ staat nooit stil. Het is voortdurend in ontwikkeling op weg om steeds het allerbeste te halen uit haar zorg voor de patiënten, haar onderzoek en het onderwijs. Die drive om te ontwikkelen, te innoveren en te excelleren kunnen we echter alleen maar realiseren met die mensen die deze idealen een warm hart toedragen en die daar een bijdrage aan willen leveren.

Als werkgever doen we er dan ook alles aan om onze medewerkers zo goed mogelijk te laten presteren, zowel nu als in de toekomst.  Dat doen we door iedereen de gelegenheid te geven om zichzelf verder te ontwikkelen en te ontplooien.

loopbaan

Wij gaan uit van het standpunt dat je nooit uitgeleerd raakt, hoe oud je ook bent. Een stimulerende omgeving helpt daarbij, een omgeving waarin je leert van elkaar en waarin je samen probeert om het telkens weer iets beter te doen. Dat maakt dat wanneer je kiest voor een baan binnen het Maastricht UMC+, je kiest voor een mooie stap in een prachtige carrière!

Operatiekamer
Sluit de enquête