Verzekering, pensioen en reiskosten

Ziektekostenverzekering

  • Voor je ziektekostenverzekering zorg je zelf. Wel heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve UMC zorgverzekering via UMC Zorgverzekering. Wanneer je je hier wil aanmelden en je wil in aanmerking komen voor de collectiviteitskorting, dan dien je bij aanmelding het zogenaamde collectiviteitsnummer te vermelden. Het reguliere collectiviteitsnummer voor MUMC+-medewerkers is 39933; voor arts-assistenten is dat 41855.  
  • Ben je daarnaast geïnteresseerd in andere collectieve verzekeringen, dan kun je contact opnemen met Meeùs verzekeringen, gevestigd in het Provisorium, niveau 2. 

Ongevallenverzekering

Vanaf 24 februari 2014 kent het MUMC+ voor de medewerkers een 24-uurs ongevallen-verzekering. De premie voor deze verzekering wordt volledig door het MUMC+ betaald. Voor meer bijzonderheden, kijk hiervoor op Intranet!

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen            

Alle MUMC+ medewerkers kennen een basisdekking bij arbeidsongeschiktheid die opgenomen is in de pensioenregeling (ABP). Daarnaast kan je via Meeùs Assurantiën BV tegen een geringe premie collectief aanvullend worden bijverzekerd voor een hogere uitkering bij volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. (ABP AOP-regeling).

Kijk hier voor meer informatie. Je kunt ook terecht bij het kantoor van Meeùs in het MUMC+ op niveau 2 van het Provisorium, of neem telefonisch contact op via tel. (043-38) 75426  Bezoek de website: www.meeus.com/azM

Pensioen

Met ingang van de datum van uw indiensttreding word je door ons aangemeld bij de Stichting Pensioenfonds ABP.

CAO a la Carte / reiskosten

Het MUMC+ kent voor haar medewerkers een CAO a la Carte regeling. Dit is een regeling waarmee je een deel van je bruto salaris gebruikt om op een fiscaal vriendelijke manier bepaalde vergoedingen te krijgen.

Eén van deze mogelijkheden is een fiscaal aantrekkelijke vergoeding die je kunt krijgen voor je woon-werkverkeer. Deze vergoeding wordt twee maal per jaar uitbetaald, bij de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering. Wil je hiervan gebruik maken dan moet je dit eenmalig kenbaar maken bij de servicedesk van het Servicecentrum Personeel & Organisatie in het Servicepunt Medewerkers op niveau 0. 

 

Servicedesk
Sluit de enquête