Charlotte Vogelpoel - HBO Verpleegkunde

Ik heb in mijn derde  en vierde jaar stage gelopen bij het MUMC. In mijn derde jaar heb ik 5 maanden stage gelopen op de afdeling orthopedie en mijn afstudeerstage loop ik op de kinderafdeling.        

Beide stages bij het MUMC heb ik als positief ervaren en ik heb veel geleerd. Voorafgaand aan mijn stages werd ik voorbereid, middels schriftelijke communicatie en een bijeenkomst, op de praktische zaken zoals uniformen, parkeren en de algemene regels.

Op beide afdelingen viel mij op dat de gediplomeerde verpleegkundigen een open houding hadden tegenover de stagiaires, zij zijn bereid om je iets te leren en geven je hiervoor ook de ruimte. Het MUMC heeft meerdere faciliteiten voor stagiaires om hun stage goed te kunnen doorlopen. Zo zijn er bijvoorbeeld stagebegeleiders op de afdeling, praktijkdocenten, afdelingsgebonden lessen en een beoordelingssysteem. Ook is er een lijst met alle voorbehouden verpleegtechnische handelingen. Als je een handeling laat toetsen en deze met een voldoende beoordeeld wordt, dan mag je deze als stagiaire zelfstandig uitvoeren. Dit systeem vind ik prettig omdat het mij zekerheid biedt, een gediplomeerd verpleegkundige heeft gezien en bevestigd dat ik een handeling goed uitvoer.  Het doel van mijn stages is natuurlijk om mij klaar te stomen tot een verpleegkundige. In eerste instantie loop ik mee met een gediplomeerd verpleegkundige, in de loop van de stage ga ik steeds meer zelfstandig te werk en word ik hierop beoordeeld.  Ik heb de begeleiding op beide afdelingen als positief ervaren, verpleegkundigen gaven mij opbouwende feedback en ondersteunden mij tijdens mijn leerproces. Naast de uitvoerende werkzaamheden op de afdeling had ik ook verschillende schoolopdrachten. De stagebegeleiders zijn goed op de hoogte van de opdrachten en bereid om mee te denken.

Kortom heb ik leerzame stages gehad bij het MUMC. De stages waren goed georganiseerd en ik heb met leuke collega’s samengewerkt. Ik heb de vrijheid gekregen om mij te ontwikkelen en te ontplooien en ben hierin goed begeleid.

Charlotte Vogelpoel
Sluit de enquête