Harie Snijders - Human Resource Management

Organisatie MUMC+

Van 1 september 2014 tot 15 januari 2015 mag ik stage lopen bij het MUMC+. Dit vanuit mijn  4de leerjaar van de opleiding People and Business Management aan Zuyd Hogeschool in Sittard. Het is voor mij een beroepsopleidende stage die aansluit op mijn uitstroomprofiel Human Resource Management. Mijn stage bestaat uit een combinatie van werkzaamheden op de centrale P&O afdeling en de decentrale P&O afdeling van de RVE Beschouwend. Vanuit de opleiding is het tijdens deze stage vooral de bedoeling om een goed inzicht te krijgen in de verschillende functies, afdeling en werkzaamheden binnen de Human Resource. Daarnaast wordt er van mij natuurlijk ook verwacht om mee te helpen met werkzaamheden die zich dagelijks voordoen in de praktijk. 

Mijn werkweek deel ik in door twee dagen centraal te werken en twee dagen decentraal te werken. Werkzaamheden die ik decentraal verricht  zijn met name het opstellen van brieven, besluiten en mutaties voor de toegelatene binnen de RVE Beschouwend. Daarnaast ben ik samen op pad geweest met mijn stagebegeleider en heb ik door de verschillende werkoverleggen en vergaderingen een goed beeld gekregen van wat er allemaal speelt binnen de organisatie. Ik heb steeds weer nieuwe dingen geleerd en ben erachter gekomen dat er zeer diverse werkzaamheden kunnen zijn.

De andere twee dagen van mijn werkweek breng ik door bij het centrale stafdirectoraat Personeel & Organisatie. Mijn werkzaamheden centraal verschillen nog al van de werkzaamheden decentraal. Binnen het centrale stafdirectoraat Personeel & Organisatie ben ik met de volgende werkzaamheden bezig geweest:  evaluatie van de introductiedag voor nieuwe medewerkers, het maken van procesbeschrijvingen met behulp van Visio, eerste opzet van een wagenparkreglement enz.

Centraal bestaan de werkzaamheden vooral uit projecten en is iedereen voor zich met een onderdeel bezig. Dat is een verschil met hoe de werkzaamheden decentraal verlopen. Het was voor mij in het begin even lastig om continu de schakeling te maken van centraal naar decentraal. Momenteel gaat dat heel goed en kan ik zeggen dat ik daarvan ook weer veel geleerd heb. Mocht alles goed blijven gaan en zie ik voor mezelf nog genoeg leermomenten binnen het MUMC+ dan mag ik hier ook mijn afstudeerstage doorlopen.

Sluit de enquête