Wonen in het buitenland en werken in Nederland

Als je als Maastricht UMC+-medewerker buiten Nederland woont, dan moet je rekening houden met het feit dat er een aantal bijzondere regels gelden, onder meer met betrekking tot jouw belastingen, ziektekostenverzekering en sociale zekerheid. Hier vind je de belangrijkste zaken die voor u van belang zijn.

Fiscaliteit

Taxservice-Euregio b.v. geeft fiscaal advies en verzorgt aangiften inkomstenbelasting bij grensoverschrijdend werken en wonen. Hier vindt je hun tarievenkaart en de presentatie Aandachtspunten Belastingaangifte in het jaar van pensioen

Sociale zekerheid

De hoofdregel is dat een buitenlandse werknemer, dus ook een grensarbeider, verzekerd is voor de sociale verzekeringen in het land waarin hij werkt.  Dat betekent dat je als grensarbeider in Nederland verzekerd bent voor jouw sociale verzekeringen (b.v. uw ziektekostenverzekering). Jij betaalt via jouw salaris hier ook de premies voor. Ook ben je als MUMC+-medewerker aangesloten bij het pensioenfonds ABP en betaalt u hier uw pensioenpremie.  Dat betekent ook dat je, als je aan alle voorwaarden voldoet, voor een Nederlandse uitkering of vergoeding in aanmerking kunt komen.

Meer informatie hierover kun jij vinden via www.svb.nl/internet/nl/internationaal/bdz (je woont in Duitsland), of www.svb.nl/internet/nl/internationaal/bbz (je woont in België). 

Op 7 juli 2015 verzorgde de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een klantenavond over Wonen in België, werken in Nederland. Hier vind je de Powerpointpresentatie van deze bijeenkomst.

Woonachtig in het buitenland? Informeer je zorgverzekeraar!

Woon je in het buitenland? Dan ontvang je ieder jaar een brief van je zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zijn namelijk verplicht om jaarlijks te controleren of je nog recht hebt op een Nederlandse zorgverzekering. Het is dus belangrijk dat je reageert op deze brief, zo voorkom je dat je zorgverzekering wordt stopgezet. Naast de brief ontvang je ook een formulier van je zorgverzekeraar. Vul je gegevens in en stuur het formulier terug. Met deze informatie toon je aan dat je nog in Nederland werkt en blijft je zorgverzekering gewoon doorlopen. Stop je met werken in Nederland? Geeft dit dan altijd door aan je zorgverzekeraar. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor je zorgverzekering.

Handige links, brochures en nieuwsbrieven